De B.V. (Besloten Vennootschap)

De meeste startende ondernemers kiezen voor de eenmanszaak of voor een Vof (Vennootschap onder Firma). Maar tegenwoordig beginnen veel ondernemers-eigenaren ook een Besloten Vennootschap, hier verder te noemen de ‘BV’. Dat is sinds 2012 een heel stuk gemakkelijker en eenvoudiger geworden doordat niet meer € 18.000 op tafel gelegd hoeft te worden. Die (nieuwe) ondernemers kiezen om een aantal redenen voor de BV:

 • vanwege de aansprakelijkheid
 • om belastingtechnische redenen
 • voor het overnamerijp maken
Services

Meestal wordt voor de BV-vorm gekozen om de aansprakelijkheid. Die is namelijk gunstiger geregeld dan bij de eenmanszaak of de Vennootschap onder Firma. Zo kunnen schuldeisers niet zomaar aan uw privévermogen komen; denk daarbij aan uw spaargeld, auto en uw eigen woning. Daarmee voorkomt u de privé aansprakelijkheid.

Services
Samengevat, u bent niet persoonlijk aansprakelijk wanneer:
 • u niet kunt aflossen omdat anderen niet betalen
 • u door omzetdaling de huur niet kunt afdragen
 • ook niet bij niet te verzekeren grote(re) risico’s
 • en idem als die verzekering extreem duur is

Een andere reden voor het kiezen van de BV-vorm is belastingtechnisch; bij een winst beneden de € 100.000 is die vorm eigenlijk nooit voordelig. Maar boven kan het wel gunstig voor u als ondernemer. Vaak is dit het geval wanneer u geld in de onderneming wilt laten zitten.

Valkuilen voor eigenaren van een BV:
 • Uw geldverstrekker vraagt u een extra garantie (borg) uit uw privé vermogen
 • Ongemerkt toch borg, doordat u de kleine lettertjes niet (goed) gelezen heeft
 • U heeft geen (goede) overeenkomsten afgesloten: curator kan toch vorderen
 • Verstrengeling BV/privé, schulden en vorderingen in onbalans: vrij spel fiscus
 • Geen (goede) onderbouwing dividenduitkering van BV: curator kan vorderen

Ontdek vandaag de mogelijkheden en bel 0566-620766 of mail naar info@twijnstra.com