Jaarrekening

De jaarrekening: voor u als ondernemer natuurlijk heel belangrijk. Immers uw winst- en verliesrekening laat zien hoe u werkelijk heeft gedraaid. En de balans geeft aan hoe het er op de lange(re) termijn voor u uit ziet. Maar hoe stel je die jaarrekening samen? En bij wie laat je dat doen? Wat gaat het u uiteindelijk kosten?

Services

De jaarrekening is het kompas voor de toekomst van uw onderneming; een slimme ondernemer haalt daar belangrijke (financiële) informatie uit. Zodat u ook lessen voor de volgende jaren kunt trekken. Tussentijdse cijfers en prognoses maken het nog gemakkelijker uw strategie aan te passen.

Alles samengevat in de belangrijkste punten

  • de gehele jaarrekening samenstellen
  • ook voor verlies- & winstrekening
  • en natuurlijk de balans samenstellen
  • u haalt informatie uit die afrekening
  • net als uit tussentijdse cijfers/prognose
  • dan kunt u ook veel sneller reageren

Twijnstra Administraties kan voor u alle onderdelen van de jaarrekening opstellen. Maar ook nagaan of een accountantscontrole noodzakelijk is. Wij doen voor Besloten Vennootschappen (BV’s) ook de publicatieverslagen voor de Kamer van Koophandel.

Ontdek vandaag de mogelijkheden en bel 0566-620766 of mail naar info@twijnstra.com